Stock quote chart
Date: 2015-01-29 Stock quote: 2.07 Volumen: 35 008

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z rozszerzonym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej i Spółki Redan S.A. za I półrocze 2011 r.

W raporcie znajdą Państwo:

  • Informację dodatkową do sprawozdania finansowego GK Redan za I półrocze 2011 r.
  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Redan za I półrocze 2011 r.
  • Jednostkowe sprawozdanie finansowe Redan S.A. za I półrocze 2011 r.
  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania GK Redan za I półrocze 2011 r.
  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Redan S.A. za I półrocze 2011 r.
  • Sprawozdanie z działalności GK Redan za I półrocze 2011 r.

W celu zapoznania się z całością Raportu Półrocznego proszę kliknąć tutaj.