Raport bieżący nr 21/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2018 roku.

Raport bieżący nr 21/2018 – Treść uchwał ZWZA
Treść uchwał ZWZA REDAN 2018