Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 
Informacja dodatkowa