Akcje Redan na GPW

Nazwa Redan SA
Nazwa skrócona RDN
Kod akcji PLREDAN00019
Rynek notowań Rynek Podstawowy
Przynależność do sektora branżowego Handel detaliczny
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana 5 PLUS
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki WIG-PL
Adres ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź
Telefon (0-42) 617 71 00 (centrala)
Fax (0-42) 617 71 22
WWW www.redan.com.pl
Email redan@redan.com.pl
Prezes Bogusz Kruszyński