Akcjonariusze

Wg liczby akcji

Wg liczby akcji

Radosław Wiśniewski 59.03%
Piengjai Wiśniewska (z Ores Sp. z o.o.) 5.69%
Teresa Wiśniewska 0.39%
free float 34.89%

Wg liczby głosów na WZA

Wg liczby głosów na WZA

Radosław Wiśniewski 63.26% głosów na WZA
Piengjai Wiśniewska (z Ores Sp. z o.o.) 4.98% głosów na WZA
Teresa Wiśniewska 0.34% głosów na WZA
free float 31.42% głosów na WZA

Akcjonariusze Redan S.A.

Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów na WZA Akcjonariusz
21 080 474 59,03 25 785 274 63,26 Radosław Wiśniewski (z Redral sp. z o.o. sp. k.)
2 031 635 5,69 2 031 635 4,98 Piengjai Wiśniewska (z Ores Sp. z o.o.)
140 000 0,39 140 000 0,34 * Pozostali akcjonariusze uczestniczący w porozumieniu z dnia 09 maja 2016 roku
12 457 135 34,89 12 802 335 31,42 free float
35 709 244 100 40 759 244 100 Liczba akcji razem

* Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Redan

Zarząd Redan S.A. informuje, iż w dniu 09 maja 2016 r. akcjonariusze – Pan Radosław Wiśniewski, Pani Piengjai Wiśniewska, Pani Teresa Wiśniewska, Redral spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz „Ores” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Zawiadamiający), zawarli porozumienie dotyczące m.in. zgodnego głosowania przez te podmioty na walnym zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.).

Zarząd Redan S.A. poinformował o tym fakcie wyczerpująco po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiających w dniu 10 maja 2016 roku, w raporcie bieżącym nr  10/2016.

Zawiadamiający z uwagi na zawarcie porozumienia dysponują łącznie – na dzień 13 kwietnia 2017 r. – 22.333.928 akcjami Emitenta, stanowiącymi 62,54% we wszystkich akcjach Redan, uprawniającymi do wykonywania 27.038.728 głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki, co stanowi 66,34% wszystkich głosów – zgodnie z zawiadomieniem z dnia 13 kwietnia 2017 roku, wyczerpująco opisanym w raporcie bieżącym nr 10/2017.

Struktura kapitału zakładowego Redan S.A.

Rodzaj akcji Liczba uprzywilejowania Liczba akcji Seria akcji
imienne 1 akcja = 2 głosy 250 000 A
imienne 1 akcja = 2 głosy 50 000 B
imienne 1 akcja = 2 głosy 200 000 C
imienne 1 akcja = 2 głosy 200 000 D
imienne 1 akcja = 2 głosy 150 000 E
imienne 1 akcja = 2 głosy 800 000 F
imienne 1 akcja = 2 głosy 400 000 G
imienne 1 akcja = 2 głosy 1 000 000 H
na okaziciela 500 000 I
na okaziciela 1 000 000 J
imienne 1 akcja = 2 głosy 2 000 000 K
na okaziciela 1 958 000 L
na okaziciela 8 508 000 M
na okaziciela 114 000 N
na okaziciela 3 750 000 O
na okaziciela 58 020 P
na okaziciela 6 000 000 R
na okaziciela 7 728 180 T
na okaziciela 1 043 044 S
35 709 244 Liczba akcji razem