Wszystkie wpisy w kategorii: Raporty bieżące

14 maja 2019 Raport bieżący nr 17/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
30 kwietnia 2019 Raport bieżący nr 16/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. oraz podstawowe informacje o wynikach skonsolidowanych Grupy Redan osiągniętych w roku 2018
29 kwietnia 2019 Raport bieżący nr 15/2019 – TXM SA – spółka zależna Emitenta – złożyła ostrożnościowy wniosek w postępowaniu restrukturyzacyjnym
26 kwietnia 2019 Raport bieżący nr 14/2019 – Informacja o utworzonych odpisach aktualizujących wartość aktywów oraz rozwiązaniu aktywa na podatek odroczony
19 kwietnia 2019 Raport bieżący nr 13/2019 – Informacja o wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za lata 2014 i 2015
18 kwietnia 2019 Raport bieżący nr 12/2019 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
Raport bieżący nr 11/2019 – Zawarcie umowy przez spółkę zależną TXM z bankami o utrzymaniu status quo
11 kwietnia 2019 Raport bieżący nr 10/2019 – Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Redan SA oraz badania sprawozdania finansowego Top Secret sp. z o.o za lata 2019 i 2020
4 kwietnia 2019 Raport bieżący nr 9/2019 – Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w marcu 2019 r.
Raport bieżący nr 8/2019 – Restrukturyzacja spółki zależnej TXM SA