Wszystkie wpisy w kategorii: Raporty bieżące

18 października 2017 Raport bieżący nr 33/2017 – Aneks do umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC
5 października 2017 Raport bieżący nr 32/2017 – Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan we wrześniu 2017 r.
6 września 2017 Raport bieżący nr 31/2017 – Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w sierpniu 2017 r.
4 sierpnia 2017 Raport bieżący nr 30/2017 – Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lipcu 2017 r.
13 lipca 2017 Raport bieżący nr 29/2017 – Odpowiedzi Redan SA na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 r. na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych
11 lipca 2017 Raport bieżący nr 28/2017 – Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w czerwcu 2017 r.
4 lipca 2017 Raport bieżący nr 27/2017 – Zawarcie przez TXM SA umowy limitu kredytowego oraz umów zabezpieczeń z ING Bankiem Śląskim SA
29 czerwca 2017 Raport bieżący nr 26/2017 – Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA ze wskazaniem uchwał, których one dotyczyły
Raport bieżący nr 25/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku
Raport bieżący nr 24/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 29 czerwca 2017 roku