Wszystkie wpisy w kategorii: Raporty bieżące

30 maja 2019 Raport bieżący nr 22/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA
22 maja 2019 Raport bieżący nr 21/2019 – Otrzymanie informacji o planowanej odmowie wydania przez niezależnego biegłego rewidenta opinii do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności GK Redan za 2018 rok
21 maja 2019 Raport bieżący nr 20/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
17 maja 2019 Raport bieżący nr 19/2019 – Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dla TXM SA w restrukturyzacji – spółki zależnej Redan
14 maja 2019 Raport bieżący nr 18/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
Raport bieżący nr 17/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
30 kwietnia 2019 Raport bieżący nr 16/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. oraz podstawowe informacje o wynikach skonsolidowanych Grupy Redan osiągniętych w roku 2018
29 kwietnia 2019 Raport bieżący nr 15/2019 – TXM SA – spółka zależna Emitenta – złożyła ostrożnościowy wniosek w postępowaniu restrukturyzacyjnym
26 kwietnia 2019 Raport bieżący nr 14/2019 – Informacja o utworzonych odpisach aktualizujących wartość aktywów oraz rozwiązaniu aktywa na podatek odroczony
19 kwietnia 2019 Raport bieżący nr 13/2019 – Informacja o wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za lata 2014 i 2015