Wszystkie wpisy w kategorii: Raporty bieżące

7 sierpnia 2018 Raport bieżący nr 25/2018 – Uzgodnienie dokumentu term sheet pomiędzy spółką zależną Redan S.A. – TXM S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. a ING Bankiem Śląskim S.A.
Raport bieżący nr 24/2018 – Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lipcu 2018 r.
6 lipca 2018 Raport bieżący nr 23/2018 – Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w czerwcu 2018 r.
5 lipca 2018 Raport bieżący nr 22/2018 – Odpowiedź Redan SA na pytanie zadane przez Akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2018 r. na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych
25 czerwca 2018 Raport bieżący nr 21/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2018 roku.
Raport bieżący nr 20/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 25 czerwca 2018 roku
14 czerwca 2018 Raport bieżący nr 19/2018 – Zamiar objęcia akcji nowej emisji TXM SA oraz emisji obligacji Redan SA
8 czerwca 2018 Raport bieżący nr 18/2018 – Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – informacja o transakcjach na akcjach Redan uprawniających do 17,4 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
7 czerwca 2018 Raport bieżący nr 17/2018 – Informacja o transakcjach na akcjach Redan wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Raport bieżący nr 16/2018 – Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w maju 2018 r.