Czerwiec kolejnym udanym miesiącem dla Top Secret

Sprzedaż Top Secret w sklepach tradycyjnych oraz online w Polsce wzrosła o kilka procent. O kilka punktów procentowych zwiększyła się również w ujęciu r./r. wypracowana marża handlowa. Tym samym kontynuowany był wzrostowy trend segmentu modowego. Uwzględniając wyniki dyskontowej spółki TXM, łączne obroty Grupy Redan wyniosły w minionym miesiącu około 50 mln zł i były nieznacznie niższe niż rok wcześniej.

„Czerwiec był dla Top Secret kolejnym udanym sprzedażowo okresem. W ramach dwóch kluczowych kanałów dystrybucji, czyli krajowej sieci sklepów tradycyjnych oraz sklepu online, osiągnęliśmy kilkuprocentowy wzrost obrotów. Uzyskaliśmy jednocześnie marżę handlową o kilka punktów procentowych wyższą w ujęciu r./r. Potwierdza to dużą atrakcyjność i bardzo dobre dopasowanie kolekcji do oczekiwań i potrzeb klientów. Poprawę obrotów zapewniła również współpraca z Jessicą Mercedes, jedną z najbardziej znanych blogerek, która wspierała i nadal wspiera  sprzedaż kolekcji letniej. Na wzrost rentowności segmentu modowego przełożył się też mniejszy udział w sprzedaży przecenianych towarów z poprzednich sezonów” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

W segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w czerwcu br. wyniosła ok. 21 mln zł i była o 2% wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W tym okresie o 7% zmniejszyła się powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash osiągając na koniec czerwca br. 36,1 tys. m2. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 107 mln zł i była o ok. 4% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w czerwcu br. wyniosły 2,6 mln zł co oznacza wzrost o 12% w stosunku do czerwca 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż ww. sklepów internetowych Top Secret wyniosła 16 mln zł i była 4% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.

W segmencie dyskontowym TXM szacunkowa sprzedaż zrealizowana w czerwcu br. wyniosła ok. 29 mln zł, co oznacza spadek o 2% w ujęciu r./r. Narastająco od stycznia do czerwca br. sprzedaż zrealizowana przez TXM wyniosła ok. 165 mln zł i ukształtowała się na tym samym poziomie co w analogicznym okresie roku poprzedniego. Sieć TXM na koniec czerwca składała się z 392 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104,8 tys. m2, która była o 1,8% wyższa niż na koniec czerwca 2017 r. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w czerwcu br. wyniosły ok. 0,6 mln zł co oznacza spadek o 26% w ujęciu r./r., a narastająco przez pierwsze sześć miesięcy roku było to ok. 3,6 mln zł, czyli o ok. 11% mniej w ujęciu r./r.

„Kontynuujemy prace nad poprawą oferty produktowej i wzmocnieniem relacji z klientami. Czerwcowy wynik obarczony jest wpływem częściowego deficytu letniego asortymentu, jaki odczuwamy od drugiej połowy maja. Jednocześnie, dzięki wzmożonej komunikacji prowadzonych akcji promocyjnych udało się nam utrzymać wyniki sprzedaży na stabilnym poziomie” – stwierdził Marcin Gregorowicz, Prezes Zarządu TXM S.A.

Uwzględniając oba segmenty Grupa Redan w czerwcu br. osiągnęła ok. 50 mln zł przychodów, czyli nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Narastająco sprzedaż wyniosła ok. 273 mln zł i była w ujęciu r./r. niższa o ok. 1%. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec czerwca br. wyniosła 140,8 tys. m2, czyli o 1% mniej w odniesieniu do czerwca 2017 r.

2018 07 06_Grupa Redan wyniki sprzedaży w czerwcu 2018 r_Informacja prasowa