Dane spółki

Dane Spółki
Redan S.A.
ul. Żniwna 10/14
94-250 Łódź
tel.: +48 42 617 71 00
faks: +48 42 617 71 22
e-mail: redan@redan.com.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000039036
REGON: 471127885
NIP: 725-10-17-332
PKD: 4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Giełda: Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Skrót: RDN
Kod w KDPW (ISIN): PLREDAN00019
Sektor: Handel detaliczny
Indeks: WIG