Doskonały sierpień w wykonaniu Top Secret

O 21% do 20 mln zł wzrosła w sierpniu br. sprzedaż Top Secret w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Poprawa obrotów została uzyskana głównie w zakresie nowej kolekcji dobrze dopasowanej do potrzeb klientów. Grupa Redan, uwzględniająca wyniki sieci modowej Top Secret oraz dyskontowej spółki TXM, uzyskała w sierpniu łączne obroty na poziomie 48 mln zł.

„Sierpień pod względem sprzedażowym był dla Top Secret bardzo udany, szczególnie w zakresie krajowej sieci handlowej. Wysoką dynamikę obrotów uzyskaliśmy głównie dzięki atrakcyjnej ofercie dobrze dopasowanej do warunków pogodowych, a tym samym potrzeb zakupowych klientów. Dominowały w tym zakresie letnie towary wyprzedażowe, zaś typowe towary jesienne sprzedawały się na niższym poziomie niż w roku poprzednim. – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

W segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w sierpniu br. wyniosła ok. 20 mln zł i była o ok. 21% wyższa niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. W tym okresie o 2% zmniejszyła się powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash osiągając na koniec sierpnia br. 36,7 tys. m2. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 151 mln zł i była o ok. 3% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w sierpniu br. wyniosły 2,9 mln zł co oznacza wzrost o 28% w stosunku do sierpnia 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż ww. sklepów internetowych Top Secret wyniosła 22 mln zł i była o 8% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.

W segmencie dyskontowym TXM szacunkowa sprzedaż zrealizowana w sierpniu br. wyniosła ok. 28 mln zł, co oznacza spadek o 12% w ujęciu r./r. Narastająco od stycznia do sierpnia br. sprzedaż zrealizowana przez TXM wyniosła ok. 220 mln zł i zł i była niższa o ok. 4% w ujęciu r./r. Sieć TXM na koniec sierpnia składała się z 390 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104,6 tys. m2, która była o 0,2% wyższa niż na koniec sierpnia 2017 r. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w sierpniu br. wyniosły ok. 0,4 mln zł co oznacza spadek o 58% w ujęciu r./r., a narastająco przez pierwszych osiem miesięcy roku było to ok. 4,4 mln zł, czyli o ok. 22% mniej w ujęciu r./r.

„Na sierpniowy wynik sprzedaży TXM wpłynął częściowy deficyt asortymentu do sprzedaży oraz problemy z jego sprawnym uzupełnieniem. Nie mamy jednak wątpliwości, że to przejściowe problemy i już wkrótce – w dużej mierze dzięki pozyskanym w sierpniu środkom finansowym z dofinansowania – będziemy w stanie w szybkim tempie zmienić tę sytuację” – stwierdziła Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes Zarządu TXM.

Uwzględniając oba segmenty Grupa Redan w sierpniu br. osiągnęła ok. 48 mln zł przychodów, czyli o 1% mniej niż rok wcześniej. Narastająco sprzedaż wyniosła ok. 370 mln zł i była w ujęciu r./r. niższa o ok. 1%. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec sierpnia br. wyniosła 141,3 tys. m2, czyli o 0,5% mniej w odniesieniu do sierpnia 2017 r.

2018 09 06_Grupa Redan wyniki sprzedaży w sierpniu 2018 r_Informacja prasowa