Current Report No. 1/2019 – Preliminary sales report of the Redan Group for December 2018

RB 2019_01 – Informacja o wielkosci sprzedazy Grupy Redan w grudniu_2018_EN