Current Report No. 50/2019 – Preliminary sales report of the Redan Group for November 2019

RB 2019_50 – ENG Informacja o wielkosci sprzedazy Grupy Redan w listopadzie_2019 zmBK ENG