Grudzień kolejnym udanym miesiącem dla Top Secret

Segment modowy Grupy Redan w grudniu ub.r. osiągnął 26 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 1% w ujęciu r./r. Zwiększenie obrotów nastąpiło pomimo zmniejszenia powierzchni handlowej sklepów aż o 11%. W powiązaniu z kontynuowanym trendem wyraźnej poprawy marży handlowej, przekłada się to na wyraźny wzrost efektywności sieci Top Secret. Obroty Grupy Redan, uwzględniające również sprzedaż segmentu dyskontowego TXM, wyniosły w grudniu br. około 73 mln zł i były nieco niższe niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

W segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w grudniu ub.r. wyniosła ok. 26 mln zł i była o 1% wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. „Grudzień był dla nas kolejnym udanym miesiącem. Pomimo zmniejszenia powierzchni sieci sklepów Top Secret uzyskaliśmy w tym okresie sprzedaż większą niż rok wcześniej. W grudniu kontynuowaliśmy jednocześnie pozytywną tendencję w zakresie wzrostu marży handlowej. Pozytywne efekty przynosi lepsze zarządzania towarem i stała praca nad poprawą atrakcyjnością oferty. To wszystko powoduje, że systematycznie zwiększamy rentowność segmentu modowego” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec grudnia ub.r. wyniosła 37,2 tys. m2 i była na poziomie o 11% niższym niż w tym samym momencie 2016 r. Narastająco w całym 2017 r. obroty segmentu modowego wyniosły ok. 233 mln zł i były o 4% niższe niż rok wcześniej.

W segmencie dyskontowym TXM szacunkowa sprzedaż zrealizowana w grudniu ub.r. wyniosła ok. 47 mln zł, co oznacza spadek o 2% w ujęciu r./r. Sieć TXM na koniec grudnia ub.r. składała się z 401 sklepów własnych o łącznej powierzchni 106,4 tys. m2, która była o 6% wyższa niż na koniec 2016 r. „Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprawności operacyjnej jaką osiągnęliśmy w grudniu. Poradziliśmy sobie ze znacznie zwiększonym wolumenem towaru w porównaniu do poprzednich miesięcy – dostawy zostały przyjęte w magazynach zgodnie z harmonogramem, a towar został dostarczony do właściwych sklepów w terminie. Problemy, z którymi TXM borykał się w ubiegłym roku mają coraz mniejszy wpływ na działalność Spółki i oceniamy, że w kolejnych miesiącach zostanie on całkowicie zniwelowany. Nadal pracujemy m.in. nad poprawą oferty oraz zwiększeniem udziału towarów z importu, a także nad przebudową kanału e-commerce, w który naszym zdaniem drzemie spory – jeszcze nie w pełni wykorzystywany – potencjał” – podkreślił Marcin Gregorowicz, Prezes Zarządu TXM S.A. „Nieustannie pracujemy nad tym, aby przyrost sprzedaży w odniesieniu do m2 powierzchni naszych sklepów nadążał za przyrostem wielkości sieci. Z tego punktu widzenia przychody w ubiegłym miesiącu oceniamy umiarkowanie pozytywnie” – stwierdziła Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes Zarządu TXM S.A.

W ujęciu narastającym sprzedaż TXM w minionym roku wyniosła ok. 381 mln zł i była wyższa o ok. 1% w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w 2016 roku.

Uwzględniając oba segmenty Grupa Redan w grudniu ub.r. osiągnęła ok. 73 mln zł przychodów i były one o 1% niższe względem uzyskanych rok wcześniej. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec grudnia wyniosła 143,6 tys. m2, co oznacza wzrost o 1% w ujęciu r./r. Narastająco w całym 2017 r. obroty Grupy Redan wyniosły łącznie około 615 mln zł i były niższe o ok. 0,7% w ujęciu r./r.

2018 01 05_Grupa Redan wyniki sprzedaży w grudniu 2017 r_Informacja prasowa