Grupa Kapitałowa

Redan S.A. funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, w której poszczególne spółki zajmują się rozwojem działalności na rynku dyskontowym (sieć TXM) oraz modowym w Polsce i zagranicą (marki Top Secret, Troll i Drywash).

Najbardziej istotne znaczenie w Grupie Redan mają spółki:

  • Redan S.A. – podmiot dominujący –  prowadzi logistykę dla towarów Top Secret, Troll i Drywash a także koordynuje rozwój działalności zagranicznej. Coraz większe znaczenie zyskują jednak zadania związane z zarządzaniem Grupą, organizowaniem finansowania oraz centralizowaniem wysokospecjalizowanych usług dla spółek z Grupy.
  • TXM S.A (spółka publiczna notowana na GPW, w której Redan S.A. posiada 56,5% akcji zapewniających 68% głosów na WZA) – prowadzi sieć sklepów detalicznych TXM oraz sklep internetowy txm24.pl. W tym zakresie zarządza wyborem, zakupem i sprzedażą towarów, wyborem lokalizacji pod sklepy tej sieci i przeprowadza we własnym zakresie także ich adaptację. W Mysłowicach posiada (prowadzi je TXM S.A.) centrum magazynowo-logistyczne dla sklepów TXM.
  • Top Secret Sp. z o.o. (100% udziałów posiada Redan S.A.) – zarządzająca markami na rynku modowym (Top Secret, Troll a także Drywash), a zatem odpowiadająca za projektowanie, zakup towarów oraz ich sprzedaż, a także prowadząca w Polsce sieci sklepów detalicznych i sprzedaż on-line
  • Beta-Reda-Ukraina (100% udziałów posiada Redan S.A.) – spółka ukraińska, za pomocą której jest realizowana sprzedaż na Ukrainie wszystkich marek modowych.
  • Redan Moscow o.o.o (100% udziałów posiada Redan S.A) – spółka rosyjska, za pomocą której jest realizowana sprzedaż na terytorium Rosji wszystkich marek modowych.
  • Adesso TXM s.r.o – spółka czeska, za pomocą której jest realizowana sprzedaż na terytorium Czech w sieci TXM.
  • Adesso Slovakia s.r.o – spółka słowacka, za pomocą której jest realizowana sprzedaż na terytorium Słowacji w sieci TXM.
  • spółki sklepowe – pełnią funkcje techniczne. tzn. przedmiotem ich działalności jest prowadzenie sklepów detalicznych dla marek modowych z Grupy Redan