Grupa Kapitałowa

Redan S.A. funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, w której poszczególne spółki zajmują się rozwojem działalności na rynku modowym w Polsce i zagranicą (marki Top Secret, Troll i Drywash).

Najbardziej istotne znaczenie w Grupie Redan mają spółki:

  • Redan S.A. – podmiot dominujący – prowadzi logistykę dla części modowej (marki Top Secret, Troll i Drywash), a także koordynuje rozwój działalności zagranicznej. Redan świadczy także dla spółek z Grupy usługi IT.
  • Top Secret Sp. z o.o. – zarządzająca markami na rynku modowym (Top Secret, Troll a także Drywash), a zatem odpowiadająca za projektowanie, zakup towarów oraz ich sprzedaż, a także prowadząca w Polsce sieci sklepów detalicznych i sprzedaż on-line www.topsecret.pl

 

Poza tym w skład Grupy Redan wchodzą:

  • spółki prowadzące działalność na rynkach zagranicznych w segmencie modowym;
  • spółka Loger prowadząca centrum logistyczne dla segmentu modowego;
  • spółki sklepowe, które mają znaczenie techniczne, tzn. przedmiotem ich działalności jest prowadzenie sklepów detalicznych dla marek modowych Grupy Redan;
  • spółki na Cyprze, które mają również znaczenie techniczne tzn. przedmiotem ich działalności jest uczestnictwo w projektach związanych z dokapitalizowaniem Grupy Kapitałowej oraz uporządkowaniem jej działalności.

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy GK Redan