Grupa Redan rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

Zarząd Redan podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu, którym jest rozwój Grupy prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Na obecnym etapie przeprowadzania przeglądu Zarząd Redanu rozważy dokonanie zmian w strukturze bilansu Spółki, w tym między innymi wyłączenie całości lub części segmentu dyskontowego skupionego w spółce zależnej TXM SA ze struktury kapitałowej Grupy, także przez zbycie lub wydzielenie tej działalności z działalności Grupy, tak aby ograniczyć wpływ generowanych przez niego wyników na sprawozdanie skonsolidowane Grupy. Podstawowym powodem przeglądu opcji strategicznych jest konieczność zapewnienia finansowania dla segmentu modowego, co jest utrudnione w sytuacji obciążania sprawozdania skonsolidowanego Grupy wynikami generowanymi przez TXM SA.

„Nasza ocena perspektyw rozwoju TXM się nie zmienia. Segment dyskontowy systematycznie notuje poprawę w zakresie osiąganej marży oraz ograniczenia kosztów. Niezmiennie jesteśmy również przekonani o dużym potencjale do zwiększenia sprzedaży oraz poprawy wyników finansowych.  Jednocześnie naszym głównym celem jest konieczność zapewnienia finansowania dla segmentu modowego Top Secret, co jest utrudnione w sytuacji obciążania sprawozdania skonsolidowanego Grupy Redan wynikami generowanymi przez TXM. Dlatego szukamy możliwości wyłączenia akcji TXM ze sprawozdania skonsolidowanego. W dalszej perspektywie chcielibyśmy jednak nadal posiadać kontrolę nad TXM” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

Zarząd Redan przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku procesu. Na dzień dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

2019 02 04_Grupa Redan_opcje strategiczne_Informacja prasowa