Kalendarium

21 marca 2017 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 r.

30 maja 2017 r. – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2017 r.

29 sierpnia 2017 r. – skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2017 r.

16 listopada 2017 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2017 r.