Kalendarium

30 czerwca 2020 r. – jednostkowy raport roczny za 2019 r.

30 czerwca 2020 r. – skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

24 lipca 2020 r. – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2020 r.

29 września 2020 r. – skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2020 r.

27 listopada 2020 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2020 r.