Kalendarium

28 kwietnia 2021 r. – jednostkowy raport roczny za 2020 r.

28 kwietnia 2021 r. – skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

27 maja 2021 r. – jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2021 r.

26 sierpnia 2021 r. – jednostkowy raport półroczny za I połowę 2021 r.

18 listopada 2021 r. – jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2021 r.