Kalendarium

5 kwietnia 2022 r. – jednostkowy raport roczny za 2021 r.

10 maja 2022 r. – jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2022 r.

13 września 2022 r. – jednostkowy raport półroczny za I połowę 2022 r.

15 listopada 2022 r. – jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2022 r.