Kalendarium

30 kwietnia 2019 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

28 maja 2019 r. – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2019 r.

10 września 2019 r. – skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2019 r.

26 listopada 2019 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2019 r.