Kalendarium

24 kwietnia 2018 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r.

22 maja 2018 r. – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2018 r.

25 września 2018 r. – skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2018 r.

29 listopada 2018 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2018 r.