Kalendarium

30 kwietnia 2019 r. – jednostkowy raport roczny za 2018 r.

23 maja 2019 r. – skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

31 maja 2019 r. – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2019 r.

30 września 2019 r. – skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2019 r.

28 listopada 2019 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2019 r.