Kalendarium

28 kwietnia 2020 r. – jednostkowy raport roczny za 2019 r.

28 kwietnia 2020 r. – skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

29 maja 2020 r. – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2020 r.

29 września 2020 r. – skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2020 r.

27 listopada 2020 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2020 r.