O firmie

Firma Redan powstała w 1995 r. w Łodzi. Od samego początku prowadzi działalność w ramach branży odzieżowej. Aktualnie koncentruje się na obsłudze marki modowej Top Secret. Na jej rzecz prowadzi przede wszystkim operacje logistyczne (zakup towarów od dostawców, przechowywanie na magazynie, dokonywanie odprawy celnej, konfekcjonowanie przed wysyłką do sklepów lub klientów itd.) oraz prowadzi sprzedaż poza granicami Polski. Świadczy również usług m.in. w zakresie IT, zarządzania finansami oraz HR.

Na bazie posiadanych kompetencji Redan dywersyfikuje działalność. Oferuje podmiotom zewnętrznym pełną obsługę w zakresie usług logistycznych, a docelowo także informatycznych.

Główne obszary kompetencji Redan:

 • Logistyka – prowadzenie obsługi logistycznej w dwóch wymiarach:
  • Transport międzynarodowy – kompleksowa organizacja dostaw towarów od dostawców z Dalekiego Wschodu, Bliskiego Wschodu i Europy, w tym m.in. prowadzenie odpraw towarów i składu celnego
  • Wysyłka e-commerce – przygotowanie i konfekcjonowanie towarów na magazynie wraz ze sprawną realizacją wysyłek
 • IT – świadczenie usług w zakresie:
  • Zarządzania infrastrukturą serwerową i rozległymi sieciami komputerowymi
  • Tworzenia aplikacji na potrzeby wewnętrzne
  • Tworzenie interface’ów do wymiany danych
 • Prowadzenie sprzedaży na rynkach zagranicznych
  • Pozyskiwanie nowych klientów, do których sprzedaż odbywa się w oparciu o kontraktacje
  • Prowadzenie sprzedaży w modelu hurtowym dla e-commerce

Redan S.A. jest spółką publiczną. Od 2003 r. jako Spółka Akcyjna notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.