Raport bieżący nr 38/2020 – Odpowiedzi Redan SA na pytania zadane przez Akcjonariuszy w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz po jego zakończeniu.

Raport bieżący 38/2020 – Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariuszy
Załącznik do raportu biężącego nr 38/2020 – Odpowiedzi Redan SA