Polityka Prywatności Redan S.A.

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkowników strony internetowej redan.com.pl jest Redan S.A. z siedzibą w Łodzi ( 94-250) przy ul. Żniwnej 10/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129475, NIP: 7272570554, REGON: 473073389, kapitał zakładowy 92 004 000,00 zł.

2. Administrator danych dokłada szczególnej staranności o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników oraz ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Nadzór na prawidłowością przetwarzania danych osobowych Klientów/Użytkowników sprawuje Inspektor Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e. mail: IOD@redan.com.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych

1.Administrator danych wykorzystuje informacje, związane z ogólnymi zasadami funkcjonowania połączeń internetowych, zawarte w logach systemowych m.in. adres IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerem. Ponadto, adres IP może być wykorzystywany do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

2.Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby:

  • informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularza kontaktowego oraz w polu zapisu na newsletter,
  • informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – wśród nich mogą być:
  • informacje w dziennikach serwerów – serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
  • informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej,
  • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
  • pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • tworzenia list odbiorców i emitowania reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań.

4. Administrator nie sprzedaje, wypożycza, przekazuje, ani nie wymienia się żadnymi danymi osobowymi    pozyskanymi od Użytkowników z innymi osobami lub instytucjami, chyba że za wyraźną zgodą udzieloną przez Użytkownika albo na jego życzenie lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

5. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że zostaną one zapisane i przechowywane w pamięci urządzenia za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Internetu i będą używane przez nasz serwis w celach określonych powyżej.

Jeżeli nie chcesz żeby pliki cookies były zapisywane w pamięci i używane przez nasz serwis, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz kontaktowy i newsletter

1. W witrynie znajduje się formularz kontaktowy, w którym Użytkownik może wpisać dobrowolnie imię i/lub nazwisko oraz adres email. Zbierane dane służą do nawiązania kontaktu z osobą zainteresowaną naszą ofertą.

2. W witrynie znajduje się również pole, w którym po dobrowolnym wpisaniu swojego adresu e-mail i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną można zapisać się na newsletter i następnie otrzymywać najnowsze informacje o ofercie i spółce drogą mailową.

3. Dane osobowe, które zostały wpisane w formularzu oraz w polu zapisu na newsletter są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 1o maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1000).

4. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów Rozdziału III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Statystyki serwisu, wykorzystywane narzędzi i bezpieczeństwo danych

1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada także firma Google Inc., poprzez korzystanie przez Administratora z usługi „Google Analytics” – zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszych serwisów. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności „Google Analytics”, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: Warunki korzystania z Google Analytics.

2. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, Administrator może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być udostępniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

3. Serwis jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Strona może jednak zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

4. Użytkownik może zablokować korzystanie z plików cookies przez Google odwiedzając stronę google.com/privacy/ads i klikając na przycisk „opt-out“. Użytkownik może również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie odwiedzając stronę Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Więcej informacji na temat warunków Google, znajduje się na stronie pod adresem www.google.com/policies/privacy/.

5. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały, przez publikację właściwych treści na tej podstronie.

6. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.