Postępowania przetargowe

Wybór biegłego rewidenta na lata 2021-2022

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie usług przeglądu i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK Redan i GK TXM oraz jednostkowych sprawozdań finansowych wybranych podmiotów zależnych za lata 2021 i 2022

Wybór biegłego rewidenta na lata 2019-2020

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie usług przeglądu i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK Redan i GK TXM oraz jednostkowych sprawozdań finansowych wybranych podmiotów zależnych za lata 2019 i 2020

Postępowanie nr 11

Zaproszenie z dnia 15 stycznia 2015 do składania ofert na przeprowadzenie audytu w projekcie  „Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego przez REDAN S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”

Postępowanie nr 10

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.12.2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją projektu „Każdy menadżer HR-owcem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Redan S.A. w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”

Postępowanie konkursowe nr 9

Zaproszenie do składania ofert z dnia 11.12.2014 na doradztwo dotyczące opracowania narzędzi HR w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym w okresie 07.2013 – 04.2015 prowadzonym przez Redan S.A.

Postępowanie konkursowe nr 8

Zaproszenie do składania ofert z dnia 26.09.2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją projektu „Każdy menadżer HR-owcem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Redan S.A. w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”.

Postępowanie konkursowe nr 7

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13.08.2014 na doradztwo dotyczące opracowania narzędzi HR w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym w okresie 07.2013 – 04.2015 prowadzonym przez Redan S.A.

Postępowanie konkursowe nr 6.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 31.07.2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją projektu „Każdy menadżer HR-owcem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez REDAN S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”

Postępowanie konkursowe nr 5.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.12.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją projektu „Każdy menadżer HR-owcem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez REDAN S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”

Postępowanie konkursowe nr 5 z dnia 03.12.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją projektu „Każdy menadżer HR-owcem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez REDAN S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw” zostało zakończone.

Postępowanie konkursowe nr 4.

Zaproszenie do składania ofert nr 4 z dnia 18 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem „Każdy menadżer HR-owcem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez REDAN S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”.

Postępowanie konkursowe nr 4 z dnia 18 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem „Każdy menadżer HR-owcem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez REDAN S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”, zostało zakończone.

Postępowanie konkursowe nr 3.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem „Każdy menadżer HR-owcem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez REDAN S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”

Komunikat

Informuję o unieważnieniu postępowania konkursowego nr 3 ogłoszonego w dniu 01 lipca 2013 na prowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwa w zakresie prowadzenia projektu „Każdy menadżer HR- owcem”. Unieważnienie jest spowodowane protestem wniesionym przez firmę WYG Consulting Sp. z o.o. dotyczącym dyskryminujących kryteriów dostępu ofert. Nowe postępowanie konkursowe zostanie ogłoszone po dokonaniu weryfikacji kryteriów dostępu.

Alina Strycharz.

Kierownik Projektu.

Postępowanie konkursowe nr 2.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25 czerwca 2013 na przygotowanie szkoleń e-learningowych w projekcie „Każdy menadżer HR-owcem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez REDAN S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”

Postępowanie konkursowe nr 2 z dnia 25 czerwca 2013 na przygotowanie szkoleń e-learningowych w projekcie „Każdy menadżer HR-owcem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez REDAN S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”, zostało zakończone.

Postępowanie konkursowe nr 1.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją projektu „Każdy menadżer HR-owcem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez REDAN S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”

Uwaga – zaktualizowany załącznik nr 2 „Harmonogram szkoleń” w postępowaniu konkursowym nr 1

Postępowanie konkursowe nr 1 z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją projektu „Każdy menadżer HR-owcem” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez REDAN S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”, zostało zakończone.