Proces rekrutacji

proces_rekrutacji

1. Selekcja aplikacji
Wszystkie nadsyłane aplikacje są analizowane przez nasz zespół HR. Zgłoszenia weryfikowane są pod kątem kwalifikacji i doświadczenia wymaganego na danym stanowisku. Wybrani kandydaci spełniający nasze oczekiwania zapraszani są na spotkania rekrutacyjne.

2. Rozmowa kwalifikacyjna
Na tym etapie wybrani kandydaci zapraszani są na spotkania, w których uczestniczy pracownik Działu HR oraz bezpośredni przełożony. W trakcie rozmowy przedstawiany jest zakres obowiązków oraz oczekiwania wobec kandydata. Spotkanie ma też na celu weryfikację wiedzy merytorycznej, umiejętności oraz doświadczenia kandydata. Sprawdzane jest również dopasowanie do kultury organizacyjnej firmy. Spotkanie ma formę standardowej rozmowy rekrutacyjnej.

3. Zadania dodatkowe
Kandydaci zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, otrzymują dodatkowe zadania weryfikujące kwalifikacje i kompetencje niezbędne na rekrutowanym stanowisku. Zadania pozwalają na sprawdzenie się w sytuacjach, które mogą wystąpić w nowym miejscu pracy.

4. Spotkanie z przełożonym
Do tego etapu zakwalifikowana zostaje ścisła czołówka kandydatów. Spotkanie prowadzone jest przez bezpośredniego przełożonego.

5. Wynik rekrutacji
Każdy uczestnik rekrutacji niezależnie od decyzji otrzymuje od nas informację zwrotną. Wybranemu w procesie rekrutacji kandydatowi składamy ofertę pracy.