Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Prace Zarządu podlegają ocenie Rady Nadzorczej w składzie:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej

Piengjaj Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej

 

Sławomir Lachowski

Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Główną Planowania i Statystyki na wydziale Handlu w Warszawie, jest absolwentem studiów podyplomowym w zakresie makroekonomii na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (1980/1981 i 1988/1989) oraz na Uniwersytecie w Zurychu (1984). Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości. Wieloletni członek zarządów polskich banków, ostatnio Prezes Zarządu BRE Bank SA, poprzednio Wiceprezes Zarządu PKO BP SA, wcześniej PBG S.A. w Łodzi. Twórca nowego modelu detalicznego banku internetowego o charakterze innowacji przełomowej i wdrożenie go z sukcesem w Polsce (mBank). Członek Rad Nadzorczych liczących się instytucji finansowych takich jak BRE Bank Hipoteczny, Intermarket Bank AG, BRE Wealth Management, Hochtief Construction AG i inne. Aktualnie jest właścicielem firmy doradztwa strategicznego SL Consulting.

Niezależny członek Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta

Pan Leszek Kapusta posiada wykształcenie wyższe (mgr historii), ukończył Wydział Filozoficzno- Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego. Pan Leszek Kapusta studiował również w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (program Maryland State University i Uniwersytetu Łódzkiego). W latach 1995 -2006 w Redan SA pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiadał za kreowanie i wdrażanie polityki handlowej (opracowanie standardów sprzedaży, szkolenie pracowników, wdrażanie procedur organizacyjnych). W latach 2003-2006 w spółce Adesso SA z siedzibą w Andrychowie był członkiem Rady Nadzorczej. Od 2006 roku w Redan Centrum Finansowe sp. z o.o. w Łodzi pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od 2010 roku w Redan SA, gdzie ostatnio zatrudniony był jako Dyrektor ds. analiz i informatyki prowadził nadzór z ramienia zarządu nad realizacją polityki personalnej w spółkach GK. Odpowiedzialny był za kreowanie i realizacja polityki IT w tym, wdrażanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, nadzór nad szkoleniem pracowników. Pan Leszek Kapusta pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Happy Kids.

Niezależny członek Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska

Posiada wykształcenie z dziedziny finansów, ekonomii i rachunkowości, a także wieloletnie doświadczenie w rachunkowości i finansach. W roku 1997 ukończyła Uniwersytet Łódzki na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Rachunkowość i zarządzanie finansowe, a w 2001 roku uzyskała świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiada bogate doświadczenie w pracy na stanowisku Głównej Księgowej zarówno w jednostkach prywatnych jak i budżetowych.

Niezależny członek Rady Nadzorczej

Piengjai Wiśniewska

Ukończyła Assumption Business Admistration University w Bangkoku. Jest absolwentem California State University w San Bernardino (USA), gdzie uzyskała tytuł MBA. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zarządzała i była właścicielem spółek handlowych, dzięki którym zdobyła ogromne doświadczenie w zakresie współpracy z dostawcami z Dalekiego Wschodu, w szczególności import odzieży.

Radosław Wiśniewski

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i handlu odzieżą. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi – lekarz medycyny. Studiował również w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania – program Maryland State University i Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł Executive MBA – Certyfikat EMBA Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Uniwersytetem Maryland, US. Jest założycielem Redan SA i większościowym akcjonariuszem. W latach 2005 – 2012 był członkiem Rady Nadzorczej Redan SA. W latach 1995 – 2004 oraz w latach 2012-2014 piastował również stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.