Raport bieżący nr 10/2019 – Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Redan SA oraz badania sprawozdania finansowego Top Secret sp. z o.o za lata 2019 i 2020

RB 2019_10 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych