Raport bieżący nr 10/2017 – Informacja o transakcji na akcjach Redan uprawniających do 13% głosów na WZA

RB_2017_10 – zawiadomienie o transakcji Redral – ustawa o ofercie (5)