Raport bieżący nr 11/2019 – Zawarcie umowy przez spółkę zależną TXM z bankami o utrzymaniu status quo

RB_2019_11 – standstill TXM