Raport bieżący nr 11/2021 – Przedłużenie o rok umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

RB 2021_11 – aneks nr 17 z HSBC