Raport bieżący nr 11/2018 – Informacja o rozwiązaniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w Top Secret Sp. z o.o.

RB 2018_11 – rozwiązanie odpisu na udziały TS 20180412