Raport bieżący nr 12/2019 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

RB_2019_12_zmiana terminów publikacji informacji finansowych