Raport bieżący nr 12/2020 – Otrzymanie przez spółki z GK Redan subwencji z PFR w ramach transzy MŚP i zidentyfikowane wątpliwości dotyczące spełnienia statusu średniego przedsiębiorstwa przez spółki z GK Redan

RB_2020_12_subwencja PFR