Raport bieżący nr 13/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 08 lipca 2021 r.

RB 13_2021 – wykaz akcjonariuszy powyżej 5%