Raport bieżący nr 13/2018 – Rekomendacja Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

RB 2018_13 – rekomendacja zarządu podziału zysku za 2017 r 20180515