Raport bieżący nr 15/2019 – TXM SA – spółka zależna Emitenta – złożyła ostrożnościowy wniosek w postępowaniu restrukturyzacyjnym

RB_2019_15 – ostrożnościowy wniosek w postępowaniu restrukturyzacyjnym TXM