Raport bieżący nr 15/2020 – Zmniejszenie udziału Redan SA w TXM SA w restrukturyzacji w wyniku podwyższenia kapitału własnego tej spółki