Raport bieżący nr 15/2021 – Powołanie nowego Członka Zarządu Redan SA

RB 2021_15 – powołanie członka zarządzu RDN