Raport bieżący nr 15/2017 – Korekta raportu okresowego – skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

RB 2017_15 – Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Redan za 2016