Raport bieżący nr 16/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. oraz podstawowe informacje o wynikach skonsolidowanych Grupy Redan osiągniętych w roku 2018

Raport bieżący nr 16 

Załącznik – podstawowe informacje o wynikach skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Redan osiągniętych w roku 2018