Raport bieżący nr 16/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

RB_2020_16_zmiana terminu publikacji za 2019