Raport bieżący nr 16/2021 – Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta Redan SA

RB 2021_16 – rezygnacja prokurenta