Raport bieżący nr 17/2017 – Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu półrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych REDAN S.A. oraz GK REDAN za lata 2017-2018

RB_2017_17_wybór rewidenta dla REDAN S.A. oraz GK REDAN za lata 2017-2018