Raport bieżący nr 18/2018 – Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – informacja o transakcjach na akcjach Redan uprawniających do 17,4 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący

Zawiadomienie w trybie art 69 – PW

Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie – Redral