Raport bieżący nr 18/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.

RB_2019_18_zmiana terminu publikacji kwartalnego raportu skonsolidowanego IQ