Raport bieżący nr 18/2020 – Oświadczenie Akcjonariusza większościowego Redan SA – p. Radosława Wiśniewskiego dot. zapewnienia finansowania działalności operacyjnej Emitenta

RB_2020_18_finansowanie RW