Raport bieżący nr 18/2017 – Korekta raportu okresowego – Informacji dodatkowej do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego po I kwartale 2017 roku

RB 2017_18 – Korekta

Informacja dodatkowa GKR 1q2017 20170531 po korekcie