Raport bieżący nr 19/2018 – Zamiar objęcia akcji nowej emisji TXM SA oraz emisji obligacji Redan SA

RB 2018_19 – objęcie akcji TXM i emisja obligacji 20180613 FINAL