Raport bieżący nr 19/2019 – Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dla TXM SA w restrukturyzacji – spółki zależnej Redan

RB_2019_19 – otwarcie restrukturyzacji TXM