Raport bieżący nr 19/2017 – Zawarcie aneksu umowy kredytowej przez Redan S.A. i Top Secret sp. z o.o.

RB 2017_19 – aneks z HSBC 20170531