Raport bieżący nr 2/2019 – Ustanowienie zabezpieczeń emisji obligacji serii F Redan SA

RB_02_2019 – umowa zastawu na akcjach TXM obligacje