Raport bieżący nr 2/2022 – Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego bieżące należności od TXM SA i braku istotnych powiązań z TXM SA

RB_2022_2 info o TXM