Raport bieżący nr 20/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 25 czerwca 2018 roku

RB 2018_20 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA